پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی

به نوشته ظهور۱۲ : مدتی پیش تصویری در شبکه های اجتماعی و برخی سایت ها منتشر شد که در ان پسری را نشان میداد که در حال خورده شدن توسط ماری است و نکته مهم آن بیخیالی فیلمبرداری و تصویربردار نسبت به این قضیه است …

اما نکته گفته نشده در این خبر صحنه بعدی است که همانطور که در تصویر زیر میبینید مردی برای کمک می آید و اتفاقا موفق میشود …

اما جالب تر یا تاسف بار تر انجاست که ظاهرا در صحنه بعد تر همان مار باعث مرگ همان مردی میشود که به نجات ان کودک سیاه پوست می آید .

شبکه National Geographic در لحظه اول شروع مستند بینندگان درباره آزاردهنده بودن برخی تصاویر پخش شده هشدار داده بود …

۲۹ آبان ۱۳۹۱ | |