حیات خلوت ضدانقلاب و مفاسد دراینترنت کجاست؟(مسنجر بیلوکس)

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/11/o3ll16wc9fqhm4enpz3e.jpg

اگر ازشما بخواهند یک محیط فاسد وضد ارزشی را در محیط مجازی نام ببرید اولین نامی که به ذهن شما می اید سایت بالاترین ویا سایتهای غیراخلاقی وپورنواست وکمتر افرادی هستند که به نقش مسنجرها در ترویج ابتذال اشاره کنند.

(بیشتر…)

۲۱ آبان ۱۳۹۰ | |