افسردگی و علت آن از نظر روانشناسی دینی

این کلمه بیشتر در مورد غم و اندوهی که قلب آدمی را بخود مشغول می سازد و او را در ناراحتی های روحی قرار می دهد بکار گرفته می شود و درمیان مردم ، هم همین معنا از آن استفاده… (بیشتر…)

۱۳ تیر ۱۳۹۲ | |
شخصیت شناسی از روی ابروها

می‌گویند چشم‌ها رازهای شخصیت آدم‌ها را برملا می‌کنند و برخی هم گمان می‌کنند برای پی‌بردن به افکار و احساسات یک فرد، کافی است در چشم‌هایش خیره شوند. گاهی ابروی فرد مقابل شما، بهتر از هر گوشه‌ای از صورتش، می‌تواند بگوید که هست و چطور زندگی می‌کند. (بیشتر…)

۷ تیر ۱۳۹۲ | |
اسم شما چه رنگی است؟

اگر می خواهید بدانید که اسم شما چه رنگی است به موارد زیر به ترتیب ذکر شده توجه کنید. (بیشتر…)

۲۹ خرداد ۱۳۹۲ | |