ربات ها به کمک پزشکان ایرانی در اتاق جراحی عمل می آیند

دکتر طالبی، مجری طرح ربات‌های جراحی عدم انتقال بیماری از بیمار به پزشک، فراهم شدن امکان جراحی از راه دور، حذف لرزش دست، قابلیت مقیاس بندی، ایجاد قابلیت های ایمنی بالاتر و آموزش و شبیه سازی جراحی را از جمله محاسن کاربرد روبات ها در جراحی عنوان کرد.

(بیشتر…)

۱۲ مرداد ۱۳۹۲ | |