پسته ۱۰ هزار تومان ارزان شد

مصطفی احمدی اظهار کرد: بازار آجیل و خشکبار کاملا مناسب بوده و آجیل به صورت فراوان عرضه می شود و قیمت ها نیز مناسب و منطقی است.

(بیشتر…)

۱۶ مرداد ۱۳۹۲ | |
صادر کننده پسته : اگر مردم پسته نخرند، ارزان می‌شود !

باغداران پسته مدعی هستند پس از برداشت، هر کیلوگرم پسته ۱۶ هزار تومان فروخته شد، حال چه اتفاقی افتاده که قیمت این محصول به بیش از کیلویی ۴۰ هزار تومان و در برخی موارد تا ۷۰ هزار تومان رسیده است؟

(بیشتر…)

۳۰ اسفند ۱۳۹۱ | |