استاد رائفی پور : عربستان قبل از حمله به یمن نوع سیاست معاویه را به کار می‌گرفت

عربستان قبل از حمله به یمن نوع سیاست معاویه را به کار می‌گرفت اما پس از حمله به یمن، گستاخانه یزیدی شده است؛ باید تا توانست مماشات را در قبال آل سعود کنار گذاشت و تحقیرگونه با این حکومت ظالم رفتار کرد.

(بیشتر…)

۲ خرداد ۱۳۹۴ | |
دانلود سخنرانی رائفی پور و عباسی درباره فیلم ۲۰۱۲

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/138605180%5Bzohur12.ir%5D.jpg

فیلم۲۰۱۲+تحلیل استاد رائفی پور+تحلیل دکتر عباسی

(بیشتر…)

۱۸ تیر ۱۳۹۰ | |