مصاحبه جدید شبنم طلوعی ، بازیگر بهایی فراری از ایران

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/shabnamtoluie_0_11634_0_4004011.jpg

شبکه من و تو به بهانه اکران فیلم ضدایرانی “زنان بدون مردان” در پاریس به سراغ شبنم طلوعی، یکی از بازیگران بهایی این فیلم رفت و با وی به گفتگو نشست.

(بیشتر…)

۱۳ تیر ۱۳۹۱ | |