حتی در اقیانوس هم اینترنت داشته باشید !

یکی دیگر از عجایب دنیای تکنولوژی و فناوری استفاده از اینترنت در بستر اقیانوسها و دریاهاست !

(بیشتر…)

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ | |