خوش خدمتی وزیر امورخارجه هلند به رژیم غاصب صهیونیستی

برلین – خوش خدمتی وزیر امورخارجه هلند ، تلاش اتحادیه اروپا برای صدور یك بیانیه اعتراض آمیز در مورد فعالیت های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و ادامه شهرك سازی آنها در سرزمین های اشغالی را بی نتیجه گذاشت.

(بیشتر…)

۹ بهمن ۱۳۹۰ | |