پرداخت آنلاین

[ErimaZarinpalDonate]

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

آموزش : پس از تکمیل فُرم بالا بر روی «واریز از طریق کارت های شتاب» کلیک کرده و مبلغ را واریز کنید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

شماره کارت و حساب برای پرداخت مستقیم :

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷٫۹۹۱۸٫۷۱۵۳٫۶۲۴۳

شماره حساب بانک ملی : ۰۳۳۹۵۲۶۱۵۶۰۰۴

شماره کارت بانک انصار : ۶۲۷۳٫۸۱۱۰٫۴۳۲۷٫۹۷۱۷

شماره حساب بانک انصار : ۲۹۱۸۷۰۱۰۹۱۱۴۰۳۹۰۰۱

به نام «امیرحسین ابرشهر»

۱۸ آذر ۱۳۹۲ | |