نصب تولبار الکسا ظهور۱۲ بر روی Internet Explorer

Internet Explorer

ابتدا به لینک دانلود تولبار رفته سپس روی دکمه ی

کلیک نمایید . فایل مربوطه به طور اتوماتیک دانلود میشود ، فایل را دانلود و سپس اجرا نمایید . مراحل نصب تولبار را سپری کرده . تولبار به طور اتوماتیک نصب میشود .

۲۸ تیر ۱۳۹۳ | |