نصب تولبار الکسا ظهور۱۲ بر روی FireFox

FireFox

ابتدا به لینک دانلود تولبار رفته سپس روی دکمه ی

کلیک نمایید . پنجره ی زیر به نمایش در می آید :

بر روی دکمه ی Accept and Install  کلیک نمایید . پنل زیر به نمایش در می آید .بر روی دکمه ی Allow کلیک نمایید :

منتظر باشید تا تولبار دانلود شود :

بعد از اتمام دانلود پنجره ی زیر به نمایش در می آید که بر روی دکمه ی Install Now کلیک نمایید .

پنل زیر به نمایش در می آید بر روی دکمه ی Restart Now کلیک نمایید :

۲۸ تیر ۱۳۹۳ | |