h حماقت اشک آور سربازان اسرائیلی + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حماقت اشک آور سربازان اسرائیلی + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حماقت اشک آور سربازان اسرائیلی + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حماقت اشک آور سربازان اسرائیلی + تصاویر

حماقت اشک آور سربازان اسرائیلی + تصاویر

گازهای اشک آور انباشته شده در عقب خودروی نظامی سربازان مهاجم رژیم صهیونیستی علیه خود آنان عمل کرد.

دیلی میل ؛ این سربازان که در جستجوی جوانان مبارز فلسطینی بودند به ناگاه با انفجار گازهای اشک آور عقب خودروی خود مواجه شدند و مجبور شدند از خودرو ی خود با به فرار بگذارند.این سربازان برای لحظه ای مزه تلخ گازهای اشک آور را که علیه فلسطینیان به کار می گیرند چشیدند.

27 بهمن 1392