h عکس| بازدید رهبر معظم انقلاب از تخت جمشید - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| بازدید رهبر معظم انقلاب از تخت جمشید,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| بازدید رهبر معظم انقلاب از تخت جمشید,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| بازدید رهبر معظم انقلاب از تخت جمشید

عکس| بازدید رهبر معظم انقلاب از تخت جمشید

عکس| بازدید رهبر معظم انقلاب از تخت جمشید
بازدید از بنای تخت جمشید در استان فارس در دوران ریاست جمهوری
عکس/ رهبرانقلاب در تخت جمشید
26 بهمن 1392