h دانلود مستند گرداب جنسی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دانلود مستند گرداب جنسی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دانلود مستند گرداب جنسی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دانلود مستند گرداب جنسی

دانلود مستند گرداب جنسی

دانلود مستند گرداب جنسی

در این مستند به گوشه ای فعالیت ناتوی فرهنگی در قالب سایت های مستهجن اشاره شده است و هدف، انتشار اهداف و خطرات این گونه سایت هاست که با حمایت کشور های ضد نظام اسلامی روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود و هدفشان جز ضربه زدن به نظام اسلامی نیست.

این در حالی است که توسط این سایت ها چندین گروه مستهجن نگاری در داخل کشور ایحاد شده که با تشکیل گروه هایی در داخل به هنجار شکنی انجامیده و فیلم ها و عکس های ضد عفت گروه خود را در هاست این گونه سایت ها آپلود و ارسال می کنند و افرادی هم با ناآگاهی خصوصی ترین فیلم های خانوادگی و شخصی خود را در دام انتشار شیاطین می گذارند. این مستند هم به نحوی برای مقابله با تهدید این سایت ها و گروهای س ک س محور تهیه شده است.

دانلود مستند گرداب جنسی

26 بهمن 1392