h عکس| زن سربرهنه کنار حسن روحانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| زن سربرهنه کنار حسن روحانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| زن سربرهنه کنار حسن روحانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| زن سربرهنه کنار حسن روحانی

عکس| زن سربرهنه کنار حسن روحانی

عکس| زن سربرهنه کنار حسن روحانی یکی از شبکه های آمریکایی که دکتر روحانی با آن مصاحبه کرد، سی ان ان (CNN) بود. سی ان ان، این عکس را که کریستین امان پور (مجری نامدار این شبکه) در کنار رئیس جمهور ایران گرفته است، روی خروجی وب سایت خود قرار داد.
25 بهمن 1392