h روش های تشخیص ماهی سالم از فاسد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روش های تشخیص ماهی سالم از فاسد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روش های تشخیص ماهی سالم از فاسد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روش های تشخیص ماهی سالم از فاسد

روش های تشخیص ماهی سالم از فاسد

روش های تشخیص ماهی سالم از فاسد

مسمومیت غذایی موسوم به «بوتولیسم» ناشی از نوعی باکتری است که سمی تولید می‌کند و از طریق غذاهای دریایی مثل ماهی منتقل می‌شود که خیلی خطرناک است و در عرض چند ساعت موجب فلج شدن عضلات صورت می‌شود. البته این سم به حرارت حساس است بنابراین قبل از مصرف ماهی باید به طور کامل حرارت ببیند تا این سم از بین برود این سم از طریق گرد و غبار وارد ماده غذایی می‌شود.

به گزارش سرویس خانواده جام نیوز، یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راه های تشخیص ماهی سالم از فاسد به هنگام خریداری است: ۱- بوی ماهی: ماهی هایی که تازه هستند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند .ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دار دکه بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد...

روش تشخیص ماهی سالم

۲- حالت فلس ها و پولک ها در ماهی: در رابطه با ماهی های تازه فلس ها کاملا به بدن چسبیده و به سختی جدا می شوند در حالی که در ماهی های فاسد فلس ها برجسته و به راحتی کنده می شود.

۳- شکل بدن ماهی ها: بدن ماهی های تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات می باشند ولی بدن ماهی های فاسد اگر با انگشتان فشاری روی بدن ماهی وارد می شود کاملا ایجاد فرو رفتگی می کند و ترشحات بدن ماهی زیاد و حالت چسبندگی دارد.

۴- چشم های ماهی: درماهی های تازه چشم علاوه بر این که شفاف درخشان است، حالت کاملا محدب دارد در صورتی که در ماهی های فاسد چشم ماهی تیره و کدر است و کره چشم بطور کامل در حفره چشم فرو رفته است.

۵- سرپوش گوشها: در ماهی های تازه سرپوش ها بطور کامل و تقریبا چسبیده هستند و سطح داخلی آنها لکه ندارد ولی در ماهی های فاسد این سرپوش ها تقریبا جدا هستند و بر روی سطح داخلی آنها لکه های قهوه ایی و قرمز رنگ دیده می شود.

۶- حالت آبششها: در ماهی های تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند. ولی در ماهیهای فاسد آبشش ها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارند.

نکته: خرید ماهی تازه بر ماهی یخ زده ترجیح دارد.

25 بهمن 1392