h عکس|بازیکنان پرسپولیس در شهربازی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس|بازیکنان پرسپولیس در شهربازی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس|بازیکنان پرسپولیس در شهربازی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس|بازیکنان پرسپولیس در شهربازی

عکس|بازیکنان پرسپولیس در شهربازی

عکس|بازیکنان پرسپولیس در شهربازی
در این عکس نیلسون کوریا دروازه بان پرسپولیس را در شهر بازی و هنگام استفاده از یکی از وسایل مهیج مشاهده می کنیم.
البته با کمی دقت در این عکس رضا محمدی دیگر دروازه بان سرخ پوشان و ذخیره همیشگی نیسلون را هم در سمت راست مشاهده می کنیم. آن هم در حالی که به نظر از فرط هیجان در حال انفجار می باشد.
25 بهمن 1392