h عکس| حرکت عجیب عکاس زن در 22بهمن - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| حرکت عجیب عکاس زن در 22بهمن,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| حرکت عجیب عکاس زن در 22بهمن,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| حرکت عجیب عکاس زن در 22بهمن

عکس| حرکت عجیب عکاس زن در 22بهمن

عکس| حرکت عجیب عکاس زن در 22بهمن در ابتدای امر شاید اقدام این عکاس سوال برانگیز باشد اما باید گفت اگر پرچم نازك باشد و نور هم متناسب باشد مي شود از اين روش براى انداختن سايه پرچم روى عكس استفاده كرد، بدین صورت سوژه زير رنگ و طرح پرچم دیده می شود.
23 بهمن 1392