h پایگاه نیویورکر : قاسم سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پایگاه نیویورکر : قاسم سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پایگاه نیویورکر : قاسم سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پایگاه نیویورکر : قاسم سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است

پایگاه نیویورکر : قاسم سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است

پایگاه نیویورکر : قاسم سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است

به گزارش ظهور12 ، پایگاه The New Yorker در قسمتی از مقاله خود با تیتر " فرمانده سایه ها " درباره سردار سلیمانی نوشت : سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه امروز است، او فردی زیرک و استراتژیستی به شدت باهوش است که میتوان اوج نبوغش را در نجات سوریه از دست دهها کشور قدرتمند دید.

20 بهمن 1392