h تصاویر| بازدید استاندار روحانی قم با لباس شخصی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر| بازدید استاندار روحانی قم با لباس شخصی ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر| بازدید استاندار روحانی قم با لباس شخصی ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر| بازدید استاندار روحانی قم با لباس شخصی

تصاویر| بازدید استاندار روحانی قم با لباس شخصی

تصاویر| بازدید استاندار روحانی قم با لباس شخصی
در تصاویر زیر استاندار و شهردار قم در حال بازدید از عمليات پاكسازي معابر و بازگشايي خیابان ها ، در شب برفي مشاهده می شوند.
 

18 بهمن 1392