h تصاویر/ طوطی دریایی در چنگال شاهین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر/ طوطی دریایی در چنگال شاهین ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر/ طوطی دریایی در چنگال شاهین ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر/ طوطی دریایی در چنگال شاهین

تصاویر/ طوطی دریایی در چنگال شاهین

تصاویر/ طوطی دریایی در چنگال شاهین

طوطی دریایی" مربوط به سه گونه کوچک از تیره ماهی‌گیرک است. این پرندگان دریایی در سواحل زندگی کرده که غذا را در درجه اول با شیرجه زدن درون آب بدست می‌آورند اما این بار، خود شکار شاهین شده است.

16 بهمن 1392