h تصاویر| ورود یک زرافه به رستوران - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر| ورود یک زرافه به رستوران,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر| ورود یک زرافه به رستوران,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر| ورود یک زرافه به رستوران

تصاویر| ورود یک زرافه به رستوران

تصاویر| ورود یک زرافه به رستوران
زرافه ای با وارد شدن در رستورانی در افریقای جنوبی یک راست سراغ سطل آشغال و ته مانده غذاها رفت.
16 بهمن 1392