h آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان

آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان

علی مهرامی - پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی - با اعلام این واژه‌ها گفت: اکنون نزدیک به 70 گروه تخصصی واژه‌گزینی در فرهنگستان فعال‌اند که کار معادل‌یابی برای واژه‌های تخصصی را بر عهده دارند، از جمله: ورزش، موسیقی، رایانه و فناوری اطلاعات، جامعه‌شناسی، حمل‌و‌نقل، علوم نظامی، مخابرات، علوم پزشکی.

او افزود: در دی‌ماه، چند کارگروه تخصصی واژه‌گزینی،‌ در شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی حضور یافتند و مجموعه واژه‌های حوزه‌های خود را مطرح کردند که پس از بحث و بررسی معادل‌هایی به تصویب رسیدند.

معادل‌های مصوب، به‌منظور نظرخواهی از عموم مردم و کارشناسان، در وبگاه فرهنگستان درج می‌شوند و تا سه سال پس از تصویب اولیه، در صورت دریافت پیشنهادهای بهتر قابل تغییرند.

از واژه‌های چند کارگروه تخصصی واژه‌گزینی که در دی‌ماه به تصویب شورای واژه‌گزینی رسیدند، نمونه‌هایی به آگاهی می‌رسد:

حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری

دسترسی اختصاصی access way

نقطه تصادف‌خیز accident blackspot

مصالح پُرکننده added filler

ایستگاه پُرمسافر turnover point

اطلاعات سفر user information

خودرو دوگانه‌رو dual-mode vehicle

تابلوی پیش‌آگاهی advance direction sign

حوزه تغذیه

انرژی‌کاهی calorie reduction

رژیم فشارخون‌کاه DASH diet

رژیم ضدّپیری anti-aging diet

رژیم سَم‌زدا detoxification diet

رژیم چربی‌زدا fat flush diet

رژیم چربی‌شکن fat smash diet

رژیم بارداری pregnancy diet

رژیم خام‌خواری raw food diet

حوزه حمل‌ونقل دریایی

طناب هشتی gob line

طناب خودرها slip rope

غلتک طناب fairlead

کشید لنگر ارادی dredging of an anchor

لنگرکشان dredging down

سرسره ریلی marine railway

سرسره حوضچه‌دار slip dock

حوزه علوم فناوری غذا

طعم رنگی painty taste

بازداری containment

زیست‌زهرابه biotoxin

قنداب‌سازی saccharification

خردایی‌سنج friabilimeter

روماند supernatant

تَرشوندگی wettability منبع: ایسنا

15 بهمن 1392