h اسامی10قلم داروی اول تجویزی توسط پزشکان ایرانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اسامی10قلم داروی اول تجویزی توسط پزشکان ایرانی ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اسامی10قلم داروی اول تجویزی توسط پزشکان ایرانی ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اسامی10قلم داروی اول تجویزی توسط پزشکان ایرانی

اسامی10قلم داروی اول تجویزی توسط پزشکان ایرانی

اسامی10قلم داروی اول تجویزی توسط پزشکان ایرانی

پول دگزامتازون، بالاترین درصد داروهای تجویزی توسط پزشکان کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ظهور12 به نقل ازمهر، سازمان غذا و دارو با انتشار فهرستی از 10 قلم دارویی که بیشتر از سایر داروها توسط پزشکان کشور تجویز شده است، اسامی این داروها را اعلام کرد.

بر اساس جدولی که سازمان غذا و دارو تهیه کرده است، آمپول دگزامتازون با 12.1 درصد، بیشترین سهم از داروهای تجویزی پزشکان ایرانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، قرص آدولت کلد با 6.2 درصد و کپسول آموکسی سیلین نیز با 5.65 درصد، به ترتیب در رده های دوم و سوم این جدول قرار دارند.

همچنین، قرص مترونیدازول با 4.71 درصد، سفکسیم 400 میلی گرم با 4.56 درصد، پنی سیلین با 4.15 درصد، شربت دیفن هیدرامین 4.14، دیفن هیدرامین کامپاند 4.12 درصد، کپسول امپرازول 4.11 درصد و در نهایت قرص استامینوفن کدئین با 3.87 درصد، به ترتیب در رده های چهارم تا دهم جدول داروهای تجویزی پزشکان کشور قرار دارند.

جدول 2- 1-  فهرست 10 قلم داروي اول تجويز شده توسط پزشكان کشور - سال 90

جداول مقایسه شاخصهای تجویز دارو به تفکیک 5 دانشگاه اول - سال 90

جداول مقایسه شاخصهای تجویز دارو به تفکیک 5 دانشگاه اول - سال 90

11 بهمن 1392