h عکس|آیت الله حائری در حال آشپزی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس|آیت الله حائری در حال آشپزی ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس|آیت الله حائری در حال آشپزی ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس|آیت الله حائری در حال آشپزی

عکس|آیت الله حائری در حال آشپزی

عکس|آیت الله حائری در حال آشپزی آیت الله حائری شیرازی از اساتید اخلاق در حال پخت برنج در منزل
10 بهمن 1392