h تصاویر|پایان‌نامه 6 دختر دانشجو روی دیوار - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر|پایان‌نامه 6 دختر دانشجو روی دیوار,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر|پایان‌نامه 6 دختر دانشجو روی دیوار,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر|پایان‌نامه 6 دختر دانشجو روی دیوار

تصاویر|پایان‌نامه 6 دختر دانشجو روی دیوار

تصاویر|پایان‌نامه 6 دختر دانشجو روی دیوار

دانشجویان خلاق برای پایان نامه خود بر روی دیوار یک باشگاه ورزشی نقاشی کشیدند.الهام، سیمین، زهرا، مهزاد، ستایش و بیتا 6 دانشجوی رشته گرافیک هستند که پایان نامه دانشگاهی خود را با نقاشی روی دیوار یک باشگاه ورزشی در تهران انجام دادند.

10 بهمن 1392