h تصاویر|مبارزه بین عقاب‌ها بر سر مار کبری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر|مبارزه بین عقاب‌ها بر سر مار کبری ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر|مبارزه بین عقاب‌ها بر سر مار کبری ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر|مبارزه بین عقاب‌ها بر سر مار کبری

تصاویر|مبارزه بین عقاب‌ها بر سر مار کبری

تصاویر|مبارزه بین عقاب‌ها بر سر مار کبری
در یک پارک ملی در نامیبیا عقاب‌ها بر سر مار کبری برای ناهار مبارزه می‌کنند. هر زمان که یکی از عقاب‌ها مار را به چنگ می‌آورد عقاب‌های دیگر به سمتش هجوم می‌آورند تا طعمه را از چنگال او در بیاورند.

9 بهمن 1392