h عکس|ابتکار ز‌ن‌ لبنانی برای مقابله‌‌ با تروریست‌ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس|ابتکار ز‌ن‌ لبنانی برای مقابله‌‌ با تروریست‌ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی, عکس|ابتکار ز‌ن‌ لبنانی برای مقابله‌‌ با تروریست‌ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی, عکس|ابتکار ز‌ن‌ لبنانی برای مقابله‌‌ با تروریست‌ها

عکس|ابتکار ز‌ن‌ لبنانی برای مقابله‌‌ با تروریست‌ها

 عکس|ابتکار ز‌ن‌ لبنانی برای مقابله‌‌ با تروریست‌ها
مناطق شیعه نشین جنوب بیروت در هفته های گذشته شاهد انفجارهای انتحاری گروه های تروریستی بوده است. این حملات که از سوی گروه تندرو تروریستی " جبهه النصره" و با هدف ضربه زدن به حزب الله لبنان صورت می گیرد، در هفته های گذشته دهها کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است. ساکنان جنوب بیروت برای در امان ماندن از این حملات دست به ایتکارهای جالبی زده اند از جمله صاحب یک مغازه موبایل فروشی در جنوب بیروت به شیوه زیر ویترین مغازه خود را با کیسه های شنی سنگر بندی کرده است.
9 بهمن 1392