h تصاویر: زمین‌خورده‌های نیویورکی‌ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر: زمین‌خورده‌های نیویورکی‌,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر: زمین‌خورده‌های نیویورکی‌,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر: زمین‌خورده‌های نیویورکی‌

تصاویر: زمین‌خورده‌های نیویورکی‌

این روزها که هوا در نیویورک به شدت سرد و زمین یخ زده شده است،‌ تصاویر زمین خوردن شهروندان این شهر سوژه سایتهای خبری شده است. رفتن در خیابان‌های لیز و یخ زده نیویورک واقعا شجاعت می‌خواهد.حداکثر دما در نیویورک 10 درجه سانتی گراد و بادهای سرد 21 درجه سانتی‌گراد نشان داده شده است.

زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
زمین خوردن‌های نیویورکی‌ها+تصاویر
8 بهمن 1392