h عکس|پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس|پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس|پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس|پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام

عکس|پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام

عکس|پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام
گرامی داشت هفتادمین سالگرد پایان محاصره 900 روزه سن پترز بورگ روسیه و پیروزی این شهر در برابر قوای آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی از سوی پوتین.
پوتین در برابر مقبره سرباز گمنام
8 بهمن 1392