h درخواست یک مسئول برای ورود ۱۰۰ ماشین سنگین بدون پرداخت عوارض! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

درخواست یک مسئول برای ورود ۱۰۰ ماشین سنگین بدون پرداخت عوارض! ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,درخواست یک مسئول برای ورود ۱۰۰ ماشین سنگین بدون پرداخت عوارض! ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,درخواست یک مسئول برای ورود ۱۰۰ ماشین سنگین بدون پرداخت عوارض!

درخواست یک مسئول برای ورود ۱۰۰ ماشین سنگین بدون پرداخت عوارض!

روزنامه خراسان نوشت ، بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی، یکی از مدیران مهم اجرایی در نامه ای به دستگاه های ذی ربط، درخواست صدور مجوز برای ورود 100 دستگاه ماشین آلات سنگین از طریق یکی از مناطق آزاد جنوب کشور بدون پرداخت عوارض مربوطه مانند حقوق گمرکی، عوارض گمرکی و سود بازرگانی را کرده است. بر اساس بررسی های این نهاد مسئول، پیگیری این مدیر اجرایی مغایر با ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون امور گمرکی است.

7 بهمن 1392