h باد کردن لاستیک ها با استفاده از دماغ + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

باد کردن لاستیک ها با استفاده از دماغ + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,باد کردن لاستیک ها با استفاده از دماغ + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,باد کردن لاستیک ها با استفاده از دماغ + تصاویر

باد کردن لاستیک ها با استفاده از دماغ + تصاویر

باد کردن لاستیک ها با استفاده از دماغ + تصاویر
این مرد چینی برای ثبت یک رکورد جدید اقدام به باد کردن تایرهای لاستیکی خودروها با استفاده از هوایی که از بینی اش بیرون می آید کرده است.
4 بهمن 1392