h عکس| آموزش نظامی زنان در عراق - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| آموزش نظامی زنان در عراق,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| آموزش نظامی زنان در عراق,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| آموزش نظامی زنان در عراق

عکس| آموزش نظامی زنان در عراق

عکس| آموزش نظامی زنان در عراق
آموزش تیراندازی به زنان توسط سربازان ارتش عراق برای مقابله با حمله تروریست‌ها در شهر نجف
آموزش تیراندازی به زنان توسط سربازان ارتش عراق برای مقابله با حمله تروریست‌ها در شهر نجف
3 بهمن 1392