h عکس| بصیرت از دید سایت هاشمی! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس| بصیرت از دید سایت هاشمی!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس| بصیرت از دید سایت هاشمی!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس| بصیرت از دید سایت هاشمی!

عکس| بصیرت از دید سایت هاشمی!

عکس| بصیرت از دید سایت هاشمی!
سایت هاشمی رفسنجانی عکس زیر را برای مطلبی با عنوان "بصیرت، شعار نیست" منتشر کرد.
منبع: مشرق نیوز
21 دی 1392