h بازدید مسئولان قضایی ژاپن از اوین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بازدید مسئولان قضایی ژاپن از اوین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بازدید مسئولان قضایی ژاپن از اوین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بازدید مسئولان قضایی ژاپن از اوین

بازدید مسئولان قضایی ژاپن از اوین

به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بر اساس مذاکرات کارشناسی میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در خصوص متن موافقتنامه انتقال محکومان، مسئولان قضایی کشور ژاپن در قالب هیئتی 10 نفره از بازداشتگاه اوین بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید، رشیدی مدیر بازداشتگاه اوین گزارشی از فعالیت‌های قضائی، فرهنگی و بهداشتی بازداشتگاه اوین ارائه کرد و پس از آن هیئت ژاپنی از کارخانجات و کارگاه‌ها، اندرزگاه‌ها و فضاهای ورزشی این بازداشتگاه دیدن کردند.

پس از این بازدید، طرف‌های ایرانی و ژاپنی درباره مسائل گوناگونی همچون تعداد زندانیان در اوین و دیگر زندان‌های کشور ، مشکلات زندانیان در زندان، اساس و میزان طبقه بندی زندانیان، درصد آزادی‌های مشروط و عفو و پایان اتمام محکومیت، شرایط آزادی مشروط در ایران و همچنین امکان یا عدم امکان ادامه تحصیل زندانیان اوین با یکدیگر گفت وگو کردند.

23 آذر 1392