h چرا باید از خدا زیاد خواست؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

چرا باید از خدا زیاد خواست؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,چرا باید از خدا زیاد خواست؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,چرا باید از خدا زیاد خواست؟

چرا باید از خدا زیاد خواست؟

 در حدیث قدسی آمده است که خداوند به موسی(ع) فرمود: " هر چه را که احتیاج داری از من بخواه حتی علف گوسفند و نمک طعامت را 1". امّا بهتر است وقتی بنده محتاج در مقابل خداوندی بی‌نیاز می‌ایستد و از او درخواست می‌کند، نعمت‌های بزرگ و ارزشمند بخواهد چرا که برای خداوند، اعطای نعمت هیچ زحمتی ندارد و کوچک و بزرگ آن نزد خداوند مساوی است. پیامبر خدا(ص) فرمودند: " از خداوند بخواهید؛ و زیاد بخواهید، زیرا هیچ چیز برای او زیاد و بزرگ نیست2". امام باقر(ع) نیز می‌فرمایند: "هیچ خواسته‏‌ای را زیاد مشمارید؛ زیرا آنچه نزد خداست بیش از آن است که می‏‌پندارید3". همچنین درباره این که چه چیزهایی از خدا بخواهیم؟ احادیث زیادی وارد شده است. امام علی(ع) در وصیت خود به فرزندشان امام حسن(ع) فرمودند: " باید برای خود آن چیزی را (از خدا) بخواهی که جمال و نیکی آن برایت بماند و وبال و آزارش از تو دور ماند. مال و ثروت برای تو نمی‏‌ماند و تو نیز برای آن نخواهی ماند4". پیامبر خدا(ص) نیز می‌فرمایند: "برای هر حاجتی که دارید، حتّی اگر بند کفش باشد، دست خواهش به سوی خداوند عز و جل دراز کنید؛ زیرا تا او آن را آسان نگرداند آسان (و برآورده) نشود5". منابع روایات: 1- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 7، ص 32. 2- بحار الأنوار: 93 / 302 / 39 منتخب میزان الحکمة: 198 3- مکارم الأخلاق: 2 / 97 / 2275 منتخب میزان الحکمة: 198 4- بحار الأنوار: 77 / 205 / 1 منتخب میزان الحکمة: 198 5- بحار الأنوار : 93 / 295 / 23 منتخب میزان الحکمة: 196
22 آذر 1392