h امید خلیلی مجری من و تو عضو گروه همجنس گرایان بریتانیا+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

امید خلیلی مجری من و تو عضو گروه همجنس گرایان بریتانیا+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,امید خلیلی مجری من و تو عضو گروه همجنس گرایان بریتانیا+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,امید خلیلی مجری من و تو عضو گروه همجنس گرایان بریتانیا+عکس

امید خلیلی مجری من و تو عضو گروه همجنس گرایان بریتانیا+عکس

امید خلیلی مجری من و تو عضو گروه همجنس گرایان بریتانیا+عکس

ظهور12 : سعید کریمیان ، مدیر گروه شبکه GEM TV که طرفدار سازمان منفور مجاهدین خلق میباشد در یک مطلبی که در وبلاگش در راستای درگیری شان علیه شبکه من و تو است اینگونه مینوسید :

" جالب آن است که در دنیای امروز که همگان برای ترقی و پیشرفت تلاش می کنند .ادمهایی هستند بیمار و مریض که فکر می کنند با تخریب افکار عمومی می توانند کینه خود را پوشش دهند و به هدفشان برسند.

این فرد معلوم الحال فکر کرده است که مردم به این راحتی ها فریب اینگونه اراجیف را می خورند. بهتر است برای جذب بیننده و رقابت از روش های دیگری استفاده کنید تا رقابتهای ناسالم...

بهتر است آقای خلیلی که از سوی مدیریت من و تو تحریک شده است قبل از هرگونه اراجیفی نگاهی به سابقه اخلاقی و زندگی خود بیندازد. کسی که با افتخار عضویتش را در گروه همجنس گرایان بریتانیا جار می زند نمی تواند نقش خوبی را در متهم کردن دیگران بازی کند! "

22 آذر 1392