h عکس : مادری که پس از مرگ فرزندش،شیرینی پخش کرد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس : مادری که پس از مرگ فرزندش،شیرینی پخش کرد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس : مادری که پس از مرگ فرزندش،شیرینی پخش کرد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس : مادری که پس از مرگ فرزندش،شیرینی پخش کرد!

عکس : مادری که پس از مرگ فرزندش،شیرینی پخش کرد!

عکس : مادری که پس از مرگ فرزندش،شیرینی پخش کرد! ظهور12:مادر شهید علی سامی رعد ( از مجاهدین حزب الله) روز تشییع جنازه فرزندش با شیرینی از مردم استقبال کرد
افسران - مادر شهید حزب الله روز تشییع فرزندش با شیرینی از مردم استقبال کرد ( اجرکم عندالله ای مادر بزرگوار )
21 آذر 1392