h تفاوت روز اربعین امسال در ایران و عراق - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تفاوت روز اربعین امسال در ایران و عراق ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تفاوت روز اربعین امسال در ایران و عراق ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تفاوت روز اربعین امسال در ایران و عراق

تفاوت روز اربعین امسال در ایران و عراق

ستاد پزرگداشت پیاده روی اربعین با توجه به اینکه در عراق محرم 30 روزه شد(در حالی که در ایران 29 روزه است).روز اربعین در عراق یک روز دیرتر از ایران خواهد بود.بر این اساس در عراق سه شنبه 3 دی روز اربعین می باشد.

کاروان ها و کلیه زائران اربعین حسینی توجه داشته باشند که در برنامه ریزی سفر و آغازحرکت خود و همچنین رزرو مکان ها به این موضوع دقت داشته باشند.

منبع:ستاد بزرگداشت پیاده روی اربعین و عقیق

21 آذر 1392