h شهری مسلمان نشین،امابدون مسجد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

شهری مسلمان نشین،امابدون مسجد ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,شهری مسلمان نشین،امابدون مسجد ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,شهری مسلمان نشین،امابدون مسجد

شهری مسلمان نشین،امابدون مسجد

مسلمانان شهر «کلمر» فرانسه در پایان ماه سپتامبر از تنها سالن برگزاری نماز این منطقه اخراج شدند. انجمن مسلمانان کلمر از 9 سال گذشته بعد از امضای یک کنواسیون با شهرداری صاحب سالن برگزاری نماز شده بودند و هر ساله این کنواسیون به طور خودکار تمدید می شد. اما با وجود کارشکنی های شهرداری و در خواست مالک ساختمان برگزاری نماز، این مکان از دست مسلمانان خارج شد و این شهر به این ترتیب فاقد مکان عبادی و مسجد شد. مسلمانان «کلمر» مجبور هستند برای اقامه نماز به شهرهای مجاور سفر کنند و سختی این موضع در روزهای جمعه هر هفته برای برگزاری نماز جماعت جمعه آشکار می شود. تا جایی که مسلمانان در روزهای جمعه در خیابان اقامه نماز می کنند. در برابر این بحران قرار است ساخت مسجدی تا پایان سال 2014 مردم مسلمان کلمر را از این کمبود برهاند. در این باره برای ساخت مسجد کلمر تا کنون 210 هزار یورو جمع آوری شده است در حالی که برای ساخت آن 750 هزار یورو نیاز است. منبع:شبستان و عقیق

21 آذر 1392