h حرکات جالب اوباما و همسرش در مراسم نلسون ماندلا/تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حرکات جالب اوباما و همسرش در مراسم نلسون ماندلا/تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حرکات جالب اوباما و همسرش در مراسم نلسون ماندلا/تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حرکات جالب اوباما و همسرش در مراسم نلسون ماندلا/تصاویر

حرکات جالب اوباما و همسرش در مراسم نلسون ماندلا/تصاویر

حرکات جالب اوباما و همسرش در مراسم نلسون ماندلا/تصاویر

اوباما،دیوید کامرون و نخست وزیر دانمارکدر حال گرفتن عکس یادگاری در مراسم تدفین ماندلا هستند.ایا مراسم تدفین محل مناسبی برای گرفتن عکس یادگاری است؟

در عکس بعدی اوبامادر حالی شوخی کردن با نخست وزیر دانمارک است به چهره میشل و حالت چشمانش توجه کنید.

20 آذر 1392