h گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه فردوسی مشهد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه فردوسی مشهد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه فردوسی مشهد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش تصویری از سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه فردوسی مشهد

همايش «دانشجویی به سبک انتظار» در دانشگاه فردوسی

با تشکر از وب سایت Zohoor313

20 آذر 1392