h آیا خزانه خالی حسن روحانی واقعیت دارد؟/سند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آیا خزانه خالی حسن روحانی واقعیت دارد؟/سند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آیا خزانه خالی حسن روحانی واقعیت دارد؟/سند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آیا خزانه خالی حسن روحانی واقعیت دارد؟/سند

آیا خزانه خالی حسن روحانی واقعیت دارد؟/سند

آیا خزانه خالی حسن روحانی واقعیت دارد؟/سند

مهدی کوچک‌زاده در وبلاگ شخصی خود آورده است:«روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی 12 مردادماه، موجودی خزانه حدود یک میلیارد و 280 میلیون تومان بود؛ ما باید آخر ماه، میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط 2 هزار و 870 میلیارد تومان در خزانه موجود بود؛ یعنی دولت باید بیش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان از بانک استقراض می‌کرد.»

جمله بالا را رئیس دولت راستگویان در گزارش کار 100 روزه خود به مردم ایراد کرده‌اند و در صفحه اول روزنامه دولتی ایران مورخ چهارشنبه 6 آذر 92 قابل مشاهده است.

این در حالیست که بر اساس نامه مورخ 17/5/92 به شماره 21955/م وزیر اقتصاد به رئیس مجلس شورای اسلامی میزان پرداخت‌های خزانه در هفته منتهی به 17/5/92 (که روز مورد نظر رئیس جمهور یعنی 12 مرداد در این هفته قرار دارد) برابر 1387،1 میلیارد ریال و میزان دریافت‌های خزانه در همین هفته 35 میلیارد و 135 میلیون ریال یعنی ورودی‌ها معادل 33 میلیارد و 748 میلیون ریال بیشتر از خروجی از خزانه بوده است!

از آنجا که من نتوانستم نحوه تعیین و محاسبه عدد و رقم‌های رئیس جمهور را دریابم به آرشیو نامه‌هایی که به صورت هفتگی وزیر اقتصاد در آنها گزارش ورودی و خروجی خزانه را به مجلس ارائه می‌کند، از یک ماه قبل از شروع مسئولیت دولت راستگویان تا یک ماه بعد از آن، مراجعه کردم.

در تمام این نامه‌ها میزان پرداخت‌ها و دریافت‌های خزانه در هفته منتهی به روز معین ارائه شده است؛ در ذیل به ترتیب 5 داده مربوط به هر نامه را برایتان درج می‌کنم که به ترتیب عبارتند از:

1-شماره نامه و روزی که گزارش مربوط به هفته منتهی به آن روز است

2- مبلغ پرداختی خزانه (میلیارد ریال)

3- مبلغ دریافتی خزانه (میلیارد ریال)

4- مانده هفته مورد نظر در خزانه (میلیارد ریال)

5- مانده تجمعی تا انتهای هفته مورد نظر(میلیارد ریال)

لطف بزرگی است به دولت راستگویان اگر کسی بتواند به خوانندگان کمک کند تا معلوم شود چگونه از روی این اعداد و ارقام می شود سخنان رئیس جمهور و خالی بودن خزانه در 12 مرداد را نتیجه گرفت !
19 آذر 1392