h تصاویر | هفتمین محفل مدافعان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر | هفتمین محفل مدافعان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر | هفتمین محفل مدافعان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر | هفتمین محفل مدافعان

تصاویر | هفتمین محفل مدافعان

تصاویر | هفتمین محفل مدافعان
هفتمین اجتماع مدافعان حرم شامگاه جمعه در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.
16 آذر 1392