h کمترین آمار جرم وجنایت متعلق به کدام کشور است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کمترین آمار جرم وجنایت متعلق به کدام کشور است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کمترین آمار جرم وجنایت متعلق به کدام کشور است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کمترین آمار جرم وجنایت متعلق به کدام کشور است

کمترین آمار جرم وجنایت متعلق به کدام کشور است

ظهور12:ایسلند کمترین آمار جرم و جنایت را در جهان دارد و در این کشور پلیس عموما غیر مسلح است. طبق آمار پلیس ایسلند در 11 ماه نخست سال جاری میلادی تنها یک مورد قتل در این کشور روی داده است.

از نظر ناظران بکی از دلایل پایین بودن آمار جرم در ایسلند هم طبقه بودن مردم آن است به نحوی که تنها 1.1 درصد از مردم این کشور از طبقه ثروتمند و 1.5 درصد از جمعیت این کشور فقیر محسوب می شوند.

منبع: شهر خبر

15 آذر 1392