h طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس

طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس

لامرضا مصباحی مقدم در مورد انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، اظهارداشت: اصل اینکه بانک مرکزی بتواند از اوراق مشارکت برای جمع‌آوری نقدینگی استفاده کند از نظر فقهی مجاز نیست، زیرا اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی به کار گرفته شود اما هیچ‌گونه طرح انتفاعی بانک مرکزی ندارد. وی افزود: بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست که به طرح‌های انتفاعی وارد شود، بنابراین اگر بانک مرکزی خود اوراق منتشر کند، در عمل مشارکت نیست بلکه همانند اوراق قرضه است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نباید واقعیت را پنهان کرد، گفت: بانک مرکزی نباید به دنبال انتشار اوراق مشارکت از ناحیه خود باشد و راهکار جایگزین آن اوراق اجاره و انواع دیگری از صکوک است که از نظر فقهی مشکلی ندارد. وی تصریح کرد: این ابزارها در شورای فقهی بانک مرکزی و شورای فقهی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اوراق خزانه اسلامی در شورای فقهی بورس و بانک مرکزی بررسی و تصویب شد که با این اوراق، بدهی‌های دولت قابل تبدیل به کند. مصباحی مقدم ادامه داد: دولت می‌تواند با انتشار اوراق خزانه اسلامی بدهی‌های خود را فروخته و از این محل نقدینگی را جمع‌آوری و بلوکه کند، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند از این روش‌ها نقدینگی را کنترل کند. *ارسال طرح قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نباید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی مشخص شود،‌ گفت: شورای فقهی بانک مرکزی مصوبه را تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است که براساس آن جایگاه قانونی شورای فقهی تعیین می‌شود. وی افزود: انتظار داریم شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب و به مجلس ارسال کند و در غیر این صورت طرحی در مورد بانکداری در مجلس در حال بررسی است که می‌توان با افزودن بندی به آن جایگاه شورای فقهی را مشخص کرد. مصباحی مقدم درخصوص محتوای طرح بانکداری مطرح در مجلس، گفت: این طرح پیرامون اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است که همچنان در حال بررسی کارشناسی است. وی در پاسخ به این سوال فارس که امکان دارد این طرح امسال به صحن علنی مجلس بررسی شود، اظهاردشت: امیدواریم این طرح امسال در دستور کار مجلس قرار بگیرد

منبع: ایستا نیوز

15 آذر 1392