h حمله افراد ناشناس به خودروی علی دایی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حمله افراد ناشناس به خودروی علی دایی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حمله افراد ناشناس به خودروی علی دایی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حمله افراد ناشناس به خودروی علی دایی

حمله افراد ناشناس به خودروی علی دایی

پیج علی دایی در مطلبی خبر داد : متاسفانه بعد از تمرین امروز، علی دایی قصد خروج از ورزشگاه را داشت هواداران از او درخواست عکس گرفتن و امضا داشتند که دایی نیز مثل همیشه به پیشنهاد آنها جواب مثبت داد.

پس از این مسئله دایی سوار خودرو شد تا درفشی‌فر را ترک کند ناگهان سه نفر که به نظر هوادار می آمدند با سنگ به خودروی او حمله‌ور شدند و پس از آسیب رساندن به خودروی علی دایی در بین هواداران ناپدید شدند. معلوم نیست به چه نیتی اقدام به سنگ زدن به ماشین سرمربی پرسپولیس کردند در بین سایرین ناپدید شدند.

15 آذر 1392