h آیا مصلی ها در جکم مسجد هستند؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آیا مصلی ها در جکم مسجد هستند؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آیا مصلی ها در جکم مسجد هستند؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آیا مصلی ها در جکم مسجد هستند؟

آیا مصلی ها در جکم مسجد هستند؟

از نظر شرع مقدس مستحب است انسان در منزل هم جایی را برای نماز اختصاص دهد، ولی مکانی را که خانه برای نماز خواندن قرار می دهند و مصلاها و نمازخانه هایی که به عنوان مسجد قصد و وقف نشده باشند و همچنین نمازخانه پادگان ها و ادارات و رستوران ها و موسسات تا زمانی که ثابت نشده محل به عنوان مسجد قرار داده شده، حکم مسجد را ندارند. اما مصلاهایی که برای اقامه نماز جمعه بنا می کنند، در صورتی که زمین محل نماز یا وقف شده باشد و همین عنوان ساخته شود و یک نماز در آن خوانده شود، در حکم مسجد است و احکام مسجد بر آن جاری است. اگر چه اسم مسجد روی آن نمی گذارند و به مصلی معروف است. منبع:شبستان و عقیق

14 آذر 1392