h تفاوت سیستم عصبی مردان وزنان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تفاوت سیستم عصبی مردان وزنان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تفاوت سیستم عصبی مردان وزنان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تفاوت سیستم عصبی مردان وزنان

تفاوت سیستم عصبی مردان وزنان

تصویربرداری مغزی بیش از 1000 زن و مرد نشان می دهد که سیستم اعصاب مغزی زنان و مردان کاملا متفاوت است و نگرش متفاوت آنان نیز از همین واقعیت ناشی می شود. به گزارش ایرنا ارتباطات عصبی مغز مردان درون دو نیمکره مغز بیشتر است؛ درحالی که ارتباطات عصبی زنان بین دو نیمکره راست و چپ بیشتر است. این موضوع باعث می شود که مهارت های حرکتی در مردان بهینه تر باشد و زنان تفکر تحلیلی و حسی بهتری داشته باشند. براساس نتایج این تحقیق ارتباطات عصبی مغز مردان از قسمت جلو به قسمت عقب مغز است و در زنان این ارتباطات عصبی از قسمت چپ به قسمت راست است. این ویژگی باعث می شود که زنان حافظه کلامی و مهارت های اجتماعی بهتری داشته باشند، در حالی که مهارت های حرکتی مردان قوی تر است. ماده خاکستری مغز زنان بیشتر است. این ماده مربوط به توان محاسباتی است. در حالی که درصد ماده سفید مغز مردان بیشتر است که این ماده مربوط به اتصالات عصبی است. زنان تمایل دارند که موضوعات مختلف را به سرعت حل و فصل کنند، مردان اصرار دارند که اطرافیان را به چالش بکشند . متخصصان خانواده معتقدند که توجه و احترام به تفاوت های بارز زن و مرد و شناخت طرف مقابل، مشکلات همسران را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و شرایط آرامی را بر خانواده حاکم می کند. نتایج این تحقیقات در شماره اخیر نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است.

13 آذر 1392